Bijeenkomst 5 oktober in dorpshuis

NOORDOOST- FRIESLAND - Op woensdag 28 september vanaf 19:30 uur vinden de

eerste meedenksessies over de herindeling van de gemeenten Dongeradeel,

Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. plaats. Tijdens de meedenksessies gaan

de drie gemeenten met hun inwoners in gesprek over de nieuwe gemeente. Wat

verwachten inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van

dienstverlening of voorzieningen? Waar maken zij zich zorgen over of hebben

zij juist goede ideeën? Deze vragen staan centraal tijdens de

meedenksessies.

Hoewel de drie gemeenten pas in 2019 gaan herindelen, moeten nu de

fundamenten worden gelegd. Om in 2019 samen te kunnen gaan, moeten de

gemeenten namelijk al op korte termijn een herindelingsontwerp opstellen.

Dit document vormt de basis voor het herindelingsadvies, waarmee de

gemeenten officieel toestemming voor herindeling vragen bij de Provincie en

de Tweede en Eerste Kamer. De visie op de nieuwe gemeente en hoe die gaat

werken is een belangrijk onderdeel van het herindelingsadvies. Input van de

mienskip is daarbij cruciaal.

Bearn Bilker, voorzitter van de Stuurgroep Herindeling roept inwoners van de

drie gemeenten op om ideeën voor de nieuwe gemeente naar voren te brengen

tijdens één van de meedenksessies: “Ek al duorret it noch wol eefkes, no

wurde wol de fûneminten foar de nije gemeente lein. We fine it dêrom tige

wichtich dat minsken mei ús meitinke.”

Op 5 oktober in Burum en 12 oktober in Kollum.

Sponsorloop basisschool "op de hoogte"

 CBS 't Oegh

 

Op dinsdagmorgen 27 september a.s.wordt er op de basisschool " Op de Hoogte" een Sponsorloop gehouden t.b.v. KNGF geleidehonden.

Deze loop is rondom de school en duurt van 10.15 uur tot 11.00 uur.

De leerlingen  van de school hopen zoveel mogelijk rondjes te lopen voor dit goede doel.

Iedereen is van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen; ouders, dorpsbewoners, en andere belangstellenden. 

Er is koffie en koek te koop. De opbrengst hiervan gaat ook naar dit goede doel.

Komt Allen! 

Tijdens de loop is autoverkeer in de buurt van de school niet mogelijk.

Team CBS " Op de Hoogte".

______________________________________________________________________________________________

BC2018 doet mee aan sponsoractie

  BC2018 doet mee aan de sponsoractie van kabelnoord  Goed Foarelkoar Kabelnoord

 

Goed Foarelkoar is de sponsoractie van Kabelnoord. Hier maken lokale projecten kans op sponsorgeld. Jij bepaalt wie in aanmerking komt!

Stem vanaf 1 september 2016 op jouw favoriete project!

Het project met de meeste stemmen, los van de categorie, krijgt € 2500,- sponsorgeld. Daarnaast is er 3x € 1500,- beschikbaar en verdeelt de jury van Kabelnoord ook € 2000,-.

BC2018 heeft haar project ook ingediend en deze is geaccepteerd. Vanaf 1 september kan er gestemd worden op ons project. We hopen dat heel Burum zijn stem uitbrengt.

informatie over ons project: klik hier

om je stem uit te brengen klik hier (vanaf 1 september.)

Namens BC2018 alvast hartelijk dank.

Piet, Renze en Ruurdtsje.

 _____________________________________________________________________________________

Burum Tweets