Bijeenkomst 5 oktober in dorpshuis

NOORDOOST- FRIESLAND - Op woensdag 28 september vanaf 19:30 uur vinden de

eerste meedenksessies over de herindeling van de gemeenten Dongeradeel,

Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. plaats. Tijdens de meedenksessies gaan

de drie gemeenten met hun inwoners in gesprek over de nieuwe gemeente. Wat

verwachten inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van

dienstverlening of voorzieningen? Waar maken zij zich zorgen over of hebben

zij juist goede ideeën? Deze vragen staan centraal tijdens de

meedenksessies.

Hoewel de drie gemeenten pas in 2019 gaan herindelen, moeten nu de

fundamenten worden gelegd. Om in 2019 samen te kunnen gaan, moeten de

gemeenten namelijk al op korte termijn een herindelingsontwerp opstellen.

Dit document vormt de basis voor het herindelingsadvies, waarmee de

gemeenten officieel toestemming voor herindeling vragen bij de Provincie en

de Tweede en Eerste Kamer. De visie op de nieuwe gemeente en hoe die gaat

werken is een belangrijk onderdeel van het herindelingsadvies. Input van de

mienskip is daarbij cruciaal.

Bearn Bilker, voorzitter van de Stuurgroep Herindeling roept inwoners van de

drie gemeenten op om ideeën voor de nieuwe gemeente naar voren te brengen

tijdens één van de meedenksessies: “Ek al duorret it noch wol eefkes, no

wurde wol de fûneminten foar de nije gemeente lein. We fine it dêrom tige

wichtich dat minsken mei ús meitinke.”

Op 5 oktober in Burum en 12 oktober in Kollum.

Burum Tweets