Jubilarissen bij Begrafenisvereniging Burum e.o.

Donderdagavond 23 februari werd de jaarlijkse ledenvergadering van Begrafenisvereniging Burum e.o. gehouden. Voorzitter Jille Bremer verwelkomde de leden, bode, dragers en verzorgsters op deze jaarvergadering.

Naast de gebruikelijke agendapunten werd het en avond met een verkiezing en twee huldigingen. Voorzitter Jille Bremer was volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. Met applaus werd de voorzitter benoemd voor een volgende periode.

Bode Guitzen Solle nam na 25 jaar bode te zijn geweest afscheid van de vereniging. Volgens Solle is de tijd gekomen om het rustiger aan te gaan doen. Solle draagt zijn taak over aan Bolinda Koers. Namens de vereniging werd de heer Solle bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Ook waren er bloemen voor drager Durk de Vries. De Vries dacht al 25 jaar drager te zijn geweest, maar onderzoek wees uit dat Durk de Vries al 35 jaar drager is. Voor dit feit werd De vries in het zonnetje gezet. De voorzitter overhandigde Durk een passend cadeau en een mooi boeket bloemen.

© Foto's: Johannes Hooghiem

Burum Tweets