Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) bezoekt molen Windlust

Op zaterdag 4 maart 2017 bezocht  Fries Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) molen Windlust in Burum voor een rondleiding door de herstelde molen Windlust. Zij heeft zich in 2014 samen met enkele andere noordelijke Kamerleden ingezet voor het behoud van de monumentenstatus voor de molen.

Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Mooi om weer de molen te bezoeken. Ik heb me daar de afgelopen jaren graag voor ingezet, net als voor andere onderwerpen die in Fryslân spelen. Ik zoek altijd actief de verbinding met de regio. Voor mijn werk is het contact met lokale bestuurders zoals Jelle Boerema daarvoor onontbeerlijk.”

Doel van haar bezoek aan het Rijksmonument is kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de molen, zoals het onderhoud, de vrijwillige molenaars en hoe de molen in de praktijk draait.

Bovendien ging  zij ook in gesprek gaan met bestuursleden van stichting Erfgoed Kollumerland. Deze stichting heeft als doel het in stand houden en beschermen van (bouwkundige) monumenten, beeldbepalende panden, waardevolle landschappelijke elementen en archeologische monumenten in de gemeente Kollumerland c.a.

Na afloop van de rondleiding zal zij een bezoek brengen aan het dorpshuis Toutenburg in Burum. Dorpshuisbeheerder Renze Poortinga zal haar bijpraten over de belangrijke functie van het dorpshuis in het dorp en hoe deze bijdraagt aan de leefbaarheid van Burum.

Bron en meer foto's: RTVNOF

© Foto's: Sake Beerstra

Burum Tweets