Zeer geslaagde avond amusementskoor "Haven in Zicht"

Het bestuur en de leden hadden een uitnodiging rondgebracht in de Oosthoek van Kollumerland c.a. en in Kollum. Op de uitnodiging stond dat iedereen die een avondje wil zingen, langs kan komen. Zingen maakt je blij.

“To make you happy” stond op de flyer.Je wordt er niet alleen blij van maar je maakt ook een ander blij. Amusementskoor “Haven in zicht”  wil er zijn voor een breder publiek met eigentijdse liederen. Op woensdagavond 21 juni was de tweede inloop zangavond. Afwachten of er wel belangstellenden zouden komen. Het werd een fantastische avond met enthousiaste gasten. Het koor en de aanwezigen genoten zichtbaar.

In de pauze tijdens de koffie werden de gasten en het koor getrakteerd op een stukje oranjekoek van Bakker A.J. van der Bijl uit Kollum.
Na de pauze mengden de gasten zich tussen de koorleden en werd het een echte zang happening. Ierse folksongs, popsongs en Friese liedjes werden met verve gezongen onder leiding van de vaste accordeonisten Truida van Santen en Jozé Boon.

Na afloop kregen zowel koorleden als gasten een drankje aangeboden door het bestuur en de beheerder van het dorpshuis “Toutenburg” Renze Poortinga. Slager Notenbomer uit Kollum had voor iedereen een hartig hapje klaargemaakt.

Denkt U nu: “Ik had ook wel zo’n open repetitie mee willen maken, maar …” Iedereen krijgt een herkansing na zomervakantie. Op woensdag 13 september gaan we op herhaling en bieden we gasten, oud-leden en andere belangstellenden de mogelijkheid een avondje te zingen.
Wilt u na deze avonden lid worden dan is de eerste repetitieavond na de zomervakantie op woensdag 20 september om 20.00 uur onder leiding van onze zangcoach Hans Eijsink uit Groningen.

Bron en meer foto's: RTV NOF

© foto's: Sake Beerstra

Burum Tweets