Buurtschap de Keegen krijgt naambord

 

Bord onthult voor buurtschap De Keegen

 

Vrijdagmiddag 7 juli om 15.00 uur onthult wethouder Jelle Boerema samen met de voorzitter van plaatselijk belang Burum Baukje Vlieg en dorpshistoricus Willem Kloppenburg het naambord van buurtschap De Keegen onder Burum (ter hoogte van de Keegensterweg 26). Daarmee is De Keegen het 21e en laatste buurtschap in Kollumerland c.a. waar een kombord geplaatst wordt. Ook geschiedkundige Sytske Veltman, afkomstig uit De Keegen zal hierbij aanwezig zijn.

De gemeente Kollumerland c.a. is als gemeente zich heel bewust van de cultuurhistorische, maatschappelijke, landschappelijke en toeristische waarde van haar buurtschappen. ‘De gemeente vindt het daarom belangrijk om deze dus letterlijk op de kaart te zetten’, aldus wethouder Jelle Boerema. Buurtschappen maken altijd deel uit van een dorp. Ze hebben dus niet de status van een dorp en de namen zijn ook niet terug te vinden als postadres.

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurtschapsnamen, die vaak al heel lang bestaan, niet verloren gaan. Daarom worden langs openbare wegen borden geplaatst om aan te geven waar welke buurtschap ligt. De buurtschapsborden zijn gefaseerd geplaatst vanaf 2008, enkele buurtschappen per jaar. De Keegen is het laatste en 21e buurtschap dat geplaatst wordt.

Het buurtschap De Keegen is in Burum, maar ook in omliggende dorpen sinds mensenheugenis bekend. Boeren, veehandelaren, kortom iedereen die iets met de agrarisch sector te maken had wist en weet ook nu nog waar De Keegen is.

Hoewel de exacte grenzen van De Keegen moeilijk zijn aan te geven is de naam duidelijk . Keeg is de naam voor buitendijks land. Oude namen zijn : dije Keegen of de Keegh, evenals  Kaag en Koog. Zee en inpoldering hebben dus heel duidelijk de ontstaansgeschiedenis van dit land bepaald.

Voor een wat groter gebied werd de naam in meervoudvorm gebruikt, De Keegen. Na indijking bleef de naam op veel plaatsen bestaan. De grietenijkaart van Eekhof 1847 geeft duidelijk de nederzetting van een aantal boerderijen aan. Ook op recente kaarten komt de naam De Keegen voor als veldnaam.

Bij de laatste ruilverkaveling zijn een aantal historische voetpaden als fietspad opnieuw aangelegd. Het is tegenwoordig zeer aantrekkelijk om even een toeristisch rondritje door De Keegen te maken.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn.

 

 

Burum Tweets