Inloopmiddag over Fracking in Pieterzijl

Beste inwoners van Burum,

Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Pieterzijl-Oost van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Pieterzijl-Oost betreft winning van gas uit het gasveld Pieterzijl-Oost vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Warfstermolen binnen de productieconcessie Groningen. Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. De NAM heeft op 16 december 2016 het winningsplan Pieterzijl-Oost ingediend.

Momenteel is het ministerie bezig met de afronding van het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pieterzijl-Oost. Dit ontwerp-instemmingsbesluit ligt na publicatie 6 weken ter inzage voor eenieder om in te zien en op te reageren door middel van een zienswijze. Om burgers te informeren over dit ontwerp-instemmingsbesluit wordt er een informatiemarkt georganiseerd voor het winningsplan Pieterzijl-Oost. Gedurende de procedure hecht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarde aan een open en transparante wijze om te communiceren met de betrokkenen en de omgeving. Daarom is er bij organisatie van deze informatiemarkt nauw contact met de gemeenten Zuidhorn en Kollumerland & Nieuwkruisland.

De informatieavond zal gehouden worden op donderdag 5 april 2018 in Dorpshuis de Wending in Pieterzijl.

______________________________________________________________________________________________

Burum Tweets