Urker mannenkoor Ut Zietjen in Terpkerk Burum

Zo koud als het buiten was, zo warm was het binnen

Die binnenwarmte was zowel qua temperatuur als sfeer echt heerlijk.

Het waarom mag duidelijk zijn: Urker Mannenzangroep Ut Zietjen was (weer) naar Burum afgereisd en zongen afgelopen zaterdag als koor en met samenzang in de Hervormde Terpkerk in Burum.

Al zingend begon om 19.30 het concert met Psalm 118 de verzen 7 en 14 ‘De Heer is mij tot hulp en sterkte’. Dit is de eerste regel van vers 7 en was er gelijk eentje die de hele avond eigenlijk al samenvatte.

Koorlid Arie Ekkelenkamp beklom vervolgens de preekstoel en opende met een welkom aan iedereen en las een aantal verzen uit Psalm 118. Een gebed volgde en een aantal mededelingen werden uitgesproken. Hij kondigde ook het volgende lied aan ‘Kom tot uw Heiland’ dit lied werd door iedereen meegezongen in de volle kerk.

Uiteraard ging ook Ut Zietjen ook zingen en ze begonnen met ‘Als de poort open gaat’

Hierna kwam het erg mooie ‘Heer wees mijn Gids’ waar Tim Evink een aantal keren solo bij zong. Als Tim gaat zingen weet je een paar dingen zeker; het is stil in de kerk, de ‘passie’ spatte er af en het mooiste …. het is echt prachtig mooi gezongen.

Ook ‘Ik ken een rivier’ werd nog gezongen. Het eerste blokje van 3 liederen zat er op voor het koor, een mooi begin.

Er werd gecollecteerd tijdens de muzikale tonen van de organist van het koor, Daniël Post. De collecte was bestemd voor  Stichting Tamar Center, www.tamarcenter.org. Voor uw gemak ook het bankrekening nummer voor uw uiteraard vrijblijvende maar wel zeer gewenste gift NL52 RABO 0395 3752 90.

Nog tijdens de collecte zongen we ‘Daar juicht een toon’  Daniël zette al zijn vingers en voeten op de toetsen en pedalen en dan zo’n volle kerk dit lied horen zingen ? dat is echt mooi hoor …….

Vervolgens als samenzang een lied met een mooie en zeer waardevolle tekst ‘Heer ik hoor van rijke zegen’.

Ut Zietjen ging weer drie liederen zingen, ze begonnen met ‘De Boodschap van Jezus’, als 2e lied ‘Over heel de wereld’  en tot slot was ‘’k Ben reizend naar die stad’. Vers 3 zong iedereen in de kerk mee, dat moet ‘heel Burum’ wel gehoord hebben.

Meneer Arie had de grote eer om de opbrengst van de collecte bekend te maken. Ruim 1200 Euro voor Stichting Tamar Center was het. Iets minder dan 800 euro was in de kerk gecollecteerd,  maar in de bus was de pet ook al rond geweest en dat bracht ruim 400 euro op, samen dus iets meer dan 1200 euro.

De penningmeester van het koor, meneer Frans, gaf het gelijk aan Baukje Tolsma van de stichting met een toespraak waarvan hij tijdens de voorbereiding wel wakker van moet hebben gelegen: ‘hier alstublieft’, waren de zorgvuldig gekozen woorden. Wat we in de kerk niet hoorden maar wat hij wel zei waren woorden die echt gemeend waren: ‘En s’Heeren zegen met al uw goede werk’. Het applaus bevestigde het mooie bedrag !

Er werden nog een aantal verzen uit Psalm 118 gelezen door koorlid Arie en met een dankgebed werd de avond afgesloten.

De toegift was ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ een echt prachtig lied. Het slotlied werd staande gezongen en was van Psalm 68 het 10e vers “Geloofd zij God met diepst ontzag’ Renze bedankte het koor en de aanwezigen in het Fries maar dat was voor de Urkers geen enkel probleem.

Klaar en nu naar huis? Nee, we werden ‘vriendelijk doch beleeft’ uitgenodigd om naar het dorpshuis te komen waar …….  iets te eten was.. U raadt het al, vis natuurlijk. Heerlijk koud gerookte zalm, een grote schaal met haringen en een aantal salades. Tim zei het mooi toen hij het aankondigde ‘Haring, wittebrood en meer, eet smakelijk’ en met de drankjes van de bar, de prima gesprekken en gesprekjes was het een zeer mooie afsluiting van een meer dan mooie avond.

De conclusie van de avond mag duidelijk zijn, dirigent Jan Marten Vink had het koor uitstekend voorbereid, Daniël Post uitstekend achter de speeltafel van het orgel en de bezoekers en hebben maar één vraag, wanneer weer !!

Geschreven door Jan Kamminga (iets ingekorte versie) 

 

29340040_2044459942464158_3172733929723527168_o.jpg

voor meer foto's :facebook pagina van het koor

____________________________________________________________________________________________________________

Burum Tweets