Vergunning en aannemer molen is er......

Volgens de planning moet er volgend jaar zomer de molen weer op zijn plaats staan. De omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is inmiddels verleend:

Vergunning

Ook is op 26 april jl. aan aannemer Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens de opdracht gegund om Windlust te herstellen:

officiele start herstel Windlust

Burum Tweets