Dorpsspiegel Kollumerland gereed

In het najaar van 2012 is in ieder dorp in de gemeente Kollumerland c.a. een 'dorpseigen' enquête gehouden, de Dorpsspiegels. De uitslagen van deze enquêtes zijn inmiddels binnen.

Toelichting:

De enquêtes zijn gehouden om de leefbaarheid in de dorpen in beeld te krijgen. Het merendeel van de vragen was gelijk, maar elk dorp had ook een aantal 'eigen vragen'. Met de resultaten krijgen zowel de gemeente als de verenigingen van Plaatselijk Belang inzicht in wat er in de dorpen leeft en hoe de bewoners de leefbaarheid van hun dorp ervaren. Wanneer er zicht is op de kwaliteit van leven in de dorpen, kan er aan verbeteringen worden gewerkt.
Het is de bedoeling de Dorpsspiegel elke 4 jaar te herhalen. Op die manier krijgen we een beeld van de ontwikkelingen in de dorpen.

Op de website van de gemeente Kollumerland staan de dorpsspiegels van alle dorpen:  website

Bent u alleen geïnteresseerd in de dorpsspiegel van Burum? klik dan hier: dorpsspiegel Burum

Burum Tweets