Bedenk de beste naam voor het dorpsportaal Burum en win een ipad!

Burum.openportaal.nl is een tijdelijke naam die door de projectgroep is verzonnen. We vinden het belangrijk dat het portaal een naam krijgt die bedacht is door een inwoner van Burum. Daarom stellen we iedereen in de gelegenheid om mee te denken en een naam te bedenken.

Maar er zijn wel een paar richtlijnen en dat heeft te maken met het volgende. Het portaal is gemaakt samen met en voor het dorp Burum. Het is de bedoeling dat ook andere dorpen, wanneer men dat wil, het portaal gaan gebruiken. De basis is dan gelijk, maar elk dorp zal het portaal een eigen gezicht gaan geven. En een eigen naam. Toch willen we graag dat duidelijk is dat de portalen bij elkaar horen, variaties zijn van hetzelfde systeem, dezelfde “familie”.

Daarom zoeken we een naam, die het mogelijk maakt er per dorp op te variëren. Met de  huidige naam kan dat: Burum.openportaal.nl kan veranderd worden in Oudwoude.openportaal.nl of Morra.openportaal.nl, enz.

Er zijn nu ongeveer 17 inzendingen binnen, maar dat mogen er wat ons betreft nog meer worden. Daarom wordt de inzendtermijn verlengd tot 1 oktober 2013.

Uw inzending moet voldoen aan de volgende criteria:

·     De naam geeft duidelijk aan waar het om gaat. Het portaal is meer dan een website! Kijk maar eens goed wat er allemaal mogelijk is op het portaal  (beeldbellen, afspraken maken met huisarts, burenhulp regelen, er is een soort facebook om allerlei dingen met elkaar te delen, boeken ruilen).

·     De naam is met kleine aanpassing bruikbaar voor andere dorpen of regio’s

·     De naam is geen afkorting

 

De inzending wordt ook beoordeeld op:

·     Creativiteit / originaliteit

·     Relatie tussen  dorpshuis Toutenburg (het gebouw)  - het portaal  (een digitaal ‘dorpshuis’)

 

U mag zoveel ideeën inzenden als u wilt. Een jury van vijf kiest uit alle inzendingen de beste. In de jury zitten vertegenwoordigers van Burum, de gemeente Kollumerland c.a. en de provincie Fryslân. De uitslag wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.  

 

Prijs

De winnaar krijgt een ipad!

 

Voorwaarde voor deelname:

Om een naam te kunnen inzenden moet u:

·     ingelogd zijn op het portaal

·     inwoner zijn van Burum


U kunt
hier klikken om het formulier in te vullen en uw idee in te sturen.

Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

Burum Tweets