Inloopmiddag over Fracking in Pieterzijl

Beste inwoners van Burum,

Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Pieterzijl-Oost van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Pieterzijl-Oost betreft winning van gas uit het gasveld Pieterzijl-Oost vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Warfstermolen binnen de productieconcessie Groningen. Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. De NAM heeft op 16 december 2016 het winningsplan Pieterzijl-Oost ingediend.

Momenteel is het ministerie bezig met de afronding van het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pieterzijl-Oost. Dit ontwerp-instemmingsbesluit ligt na publicatie 6 weken ter inzage voor eenieder om in te zien en op te reageren door middel van een zienswijze. Om burgers te informeren over dit ontwerp-instemmingsbesluit wordt er een informatiemarkt georganiseerd voor het winningsplan Pieterzijl-Oost. Gedurende de procedure hecht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarde aan een open en transparante wijze om te communiceren met de betrokkenen en de omgeving. Daarom is er bij organisatie van deze informatiemarkt nauw contact met de gemeenten Zuidhorn en Kollumerland & Nieuwkruisland.

De informatieavond zal gehouden worden op donderdag 5 april 2018 in Dorpshuis de Wending in Pieterzijl.

______________________________________________________________________________________________

100 Jaar vereniging dorpsbelangen Burum

Vereniging Dorpsbelangen Burum bestaat 100 jaar

BURUM - Tijdens de feestelijke jaarvergadering op maandag 12 maart werd onder het genot van koffie/thee met oranjekoek het officiële gedeelte van de agenda doorlopen. Er werd afscheid genomen van bestuurslid  Andre vd Laan. Voorzitster Baukje Vlieg bedankte Andre voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar met name wat betreft de renovatie van het sportveld en het project Zonneweide Burum.

Na de  pauze sprak burgemeester Bilker de jubilerende vereniging toe. Hij vertelde in zijn toespraak hoe de verenigingen voor Dorpsbelangen zijn uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner voor diverse instantie waar onder bv. de gemeenten. Vervolgens hield P.A. de Vries een verhaal samengesteld uit de oude notulenboeken.

Het feestelijke programma werd afgesloten met een petje op/petje af kwis met vragen over de geschiedenis van Burum. Quizmaster W. Kloppenburg had na 10 vragen al genoeg om de winnaar van de eerste Boerumer kwis uit te roepen, Sander Meindertsma. Daarna hebben we voor de gezelligheid nog maar een rondje vragen gedaan.

De leden werden getrakteerd op een goed gevulde “goody bag”. De overige gasten ontvingen een mooie tas met daarop de skyline van Burum. Het jubileumjaar wordt in juni afgesloten met een dorpsontbijt en feestavond.

Ver. Dorpsbelangen Burum bestaat 100 jaar

 

Bron: RTVNOF 

 _____________________________________________________________________________________________________

Amusementskoor Haven in Zicht in Lioessens

LIOESSENS - Op zondagmiddag 4 maart 2018 verzorgde het Amusementskoor “Haven in Zicht” uit Burum, een concert in de St. Petrus kerk te Lioessens. Het werd een prachtig optreden, in een volle kerk met enthousiaste mensen. De akoestiek in de kerk is geweldig en mede door geluidsman Johannes van der Heide kwam alles heel goed uit de verf.

Na de repetitie in de kerk kreeg het koor te maken met enkele tegenvallers. Eerst meldde accordeonist Truida van Santen zich ziek af en daarna kwam een telefoontje van Jozé Boon, de andere accordeonist, dat ze een erge aanval had van spit en ze niet kon spelen. Ook een van de solisten (Tineke Dijkstra) kreeg griep en was niet in staat te zingen. Alle zeilen werden bijgezet om het concert toch te laten doorgaan. De organisatie slaagde erin twee accordeonisten bereid te vinden om te spelen.

Ale de Vries en Lieuwe de Jong (accordeonisten van de Beurtskippers) waren bereid om het koor te begeleiden tijdens dit concert. De solo van het lied “Droomland” werd dit maal gezongen door Riki Mulder en Bouke Zijlstra. Onder leiding van Geert Dijkstra werd het een zeer afwisselend optreden voor de aanwezigen en het koor. Er werd door iedereen in de kerk meegezongen en de aanwezigen genoten zichtbaar. Heerco van der Galiën had ervoor gezorgd dat de aanwezigen in de kerk konden meezingen via de tekst op het scherm van de t.v. Het koor zong diverse liederen, zoals “Hert fan Fryslân”, “Sofietje”, You are mysunshine, Que sera sera en “Fannachthie ik in frjemde dream”.

Mieke Baars las een gedicht voor en dit werd ook zeer gewaardeerd. Zij kregen een geweldig applaus van de aanwezigen in de kerk. De middag vloog om  en aan het eind volgde een daverend applaus. Het was een fantastische middag en het koor zong als slot It Frysk Folksliet. Jannie van der Wagen bedankte namens de organisatie het koor en hoopte dat dit in de toekomst een vervolg zou krijgen. Het volgende optreden van het Amusementskoor is op 23 maart in “Berchhiem” te Burgum.

Bron: RTVNOF

© Foto's eigen foto's

IJsbaan Burum e.o. heeft primeur

BURUM - De ijsbaan van Burum e.o ging woensdagochtend  28 februari 2018 m 11:00 uur open voor het publiek. Het was de enige ijsbaan van Kollumerland c.a. die woensdag open ging en daardoor pakte Burum dus de primeur.

Door dat het zo koud was had het bestuur heerlijk warme koffie en chocolade melk waar men weer een beetje van bij kwam. In De Westereen ging de ijsbaan ook open en daar werd door de kinderen volop gebruik van gemaakt.

Bron en meer foto's: RTVNOF
© foto's: Sake Beerstra

Feestavond 75 jaar ijsbaan in Burum

In het openingswoord gaf de voorzitter Willem Kloppenburg aan, dat als er een gelegenheid is om een feestje te vieren, we dit als ijsbaanvereniging niet voorbij laten gaan.

 

Deze avond vieren we dat de ijsbaan in Burum 75 jaar bestaat. Deze avond was in combinatie met ons hele jaarprogramma in het kader van Burum-City 2018 naar aanleiding van Leeuwarden Culturele hoofdstad.

Op deze avond treden voor ons op het Cabaret duo Klún en Knoffelhakke die met hun nieuwe en tevens 8e voorstelling ons weer gaan vermaken met hun vele mooie en vooral lachwekkende sketches. De voorzitter gaf aan dat ze volgens hem ook voor de 8e keer in Burum zijn en altijd met de ijsbaanvereniging.  Een kleine 150 bezoekers genoten van een mooie avond met Hendrik van der Heide en Broer Douma. Het publiek werd ook nu weer onderdeel van de show.

In de pauze hadden we een verloting met vele mooie prijzen in samenwerking met de regionale bedrijven die aan Burum gelinkt zijn en ook de ondernemers van de wekelijkse markt in Burum hebben hun bijdrage geleverd.  Al met al was een hele gezellige avond. Wat betreft de ijsbaan, net als bij meerdere banen was het bij ons ook net niet. 3,7 cm ijs  is het niet vertrouwd om de baan te openen, hopelijk komt het voor 1 maart nog maar de kansen worden wel steeds kleiner. Dan maar hopen dat het volgend seizoen mag lukken.

Bestuur,   IJsbaanvereniging Burum E.O.

© Foto's: Piet Ozinga

Meer foto's RTVNOF.nl