Shantykoor Haven in Zicht viert 15-jarig jubileum

BURUM - Het Shantykoor ”Haven in Zicht” uit het Burum heeft zaterdagavond op grootse wijze haar 15 jarig jubileum gevierd. Tezamen met het bekende duo ”Klún & Knoffelhakke” werd het in het volle dorpshuis van Burum een knallend jubileumfeest.

Hoogtepunt was het presenteren van de nieuwe CD. De CD is op een professionele wijze opgenomen en uitgevoerd  door Dream Project Studio’s uit Ee. Door Lieuwe Ferwerda werd namens de Studio, de eerste CD aangeboden aan het langst zingende koorlid Kor Kloppenburg. In de pauze was er een mega verloting. De vele prijzen werden beschikbaar gesteld door de middenstand uit Kollum, Grijpskerk, Buitenpost en andere plaatsen.

Het jubilerende koor bestaat uit vrouwen en mannen en stelt zich ten doel om met elkaar gezellig en in een ontspannen sfeer te zingen. Dit willen ze ook delen met andere mensen. Zo treden ze vaak op in seniorencentra en in verzorgingshuizen. Het repertoire bestaat niet alleen uit zeemansliederen, maar ook hedendaagse liederen. Ze willen zich graag onderscheiden van andere koren met betrekking tot repertoire, presentatie en zangkwaliteiten. Bij optredens staan voor dit Shantykoor de toehoorders altijd centraal. Een goede interactie met het publiek is een vereiste.

Het koor wordt door twee accordeonisten begeleid. Indien gewenst is er ook begeleiding van een mondharmonica en een grote trom. Het geheel staat onder leiding van een dirigent. Als er mensen zijn die ook van zingen houden en verder het bovenstaande aanspreekt worden die hierbij uitgenodigd om eens geheel vrijblijvend mee te komen repeteren. De repetitieavond is op woensdagavond in de oneven weken in het dorpshuis te Burum. Zie voor verdere informatie de website: www.shantykoor-burum.nl

Bron: RTVNOF


 

 

Politici steunen Molen Windlust

Politici steunen behoud monumentenstatus molen Windlust Burum

De strijd om het behoud van de monumentenstatus van molen Windlust in Burum ontvangt brede politieke steun, zowel lokaal als landelijk. De komende twee weken komen verschillende politici op bezoek om het dorp te steunen in zijn strijd. Op 1 februari om 10.30 uur komen twee VVD’ers naar Burum, een week later gevolgd door een brede delegatie politici. Dan organiseert het dorp een actiemiddag waarop petities worden aangeboden aan de politieke partijen.

Zaterdag 1 februari bezoeken de twee Friese VVD-Kamerleden, Anne-Wil Lucas uit Bakkeveen en Aukje de Vries uit Leeuwarden, Burum voor een rondleiding door de herstelde molen Windlust. Het gesprek zal met name gaan over het behoud van de monumentenstatus dat van groot belang is voor toekomstig onderhoud van de molen. Op zaterdag 8 februari komt opnieuw een delegatie politici, waaronder in ieder geval het Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Zij krijgen vanaf 14.00 uur een hartelijk, muzikaal, welkom. Ook zullen de Burumers tijdens deze actiemiddag de eerste honderden handtekeningen van de onlangs gestarte petitie aanbieden aan de aanwezige politici.

Na het nieuws dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) molen Windlust van de monumentenlijst wil schrappen, kwamen de Burumers onmiddellijk in actie. “En hun geluid wordt gehoord, want een groeiend aantal Tweede Kamerleden trekt zich het lot aan van deze prachtige monumentale molen”, zegt Aren Vroegindeweij, voorzitter van de Stichting Erfgoed Kollumerland, eigenaar van Windlust. “Het lot van molen Windlust ligt nu in handen van minister Bussemaker. De Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) hebben inmiddels kamervragen gesteld aan de minister! Zij hebben ons laten weten dat ze zich niet alleen volop in willen zetten om de monumentenstatus te behouden, maar ook dat ze zullen lobbyen voor brede steun binnen de Tweede Kamer, om zo de minister te overtuigen van de noodzaak van het behoud van de status.”

De RCE houdt vast aan het standpunt dat er te weinig originele bouwmaterialen over zijn gebleven na de brand om de monumentenstatus voor Windlust te behouden. Hier is de stichting het niet mee eens. Vroegindeweij: “Een molen wordt in de loop van de jaren constant vernieuwd.” Zo hebben hout en riet een beperkte levensduur. “De authentieke wijze waarop deze herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, moet doorslaggevend zijn.” In een soortgelijk geval, de brand van het monumentale Schultehuis in Meppel, heeft de RCE besloten dat het gebouw na herstel toch een monument blijft. Ook al moest na de brand alles tot de grond toe afgebroken worden en er zelfs werd besloten om alles achter de gevel volledig te moderniseren. De reden voor behoud van de monumentenstatus: de grote betrokkenheid van de inwoners van Meppel. “En dat is zeker ook het geval in Burum.” De voorzitter wijst er verder op dat het cultuurhistorisch en landschappelijk belang van de molen bijzonder groot is “Het silhouet van Burum wordt al meer dan 200 jaar gemarkeerd door Windlust.”

 

De ontwikkelingen rondom het herstel van molen Windlust kunt u volgen via twitter: @erfgoedkollum of via Facebook: facebook.com/WindlustBurum

 


 

 

 

Oranjevereniging Burum genomineerd voor Vrijwilligersprijs

Op maandag 10 februari a.s. om 17.00 uur wordt in het gemeentehuis te Kollum voor de vierde achtereenvolgende keer de Vrijwilligersprijs 2013 uitgereikt. Een jury, bestaande uit dhr. Maasbommel (wethouder), dhr. Dam (Vrienden van Meckama) en mw. Dijkstra (Jeugdwerk Munnekezijl) heeft voor deze prijs vier vrijwilligersorganisaties genomineerd.

Vrijwilligersprijs
De Vrijwilligersprijs is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kollumerland c.a. en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland, een project dat door Timpaan Welzijn wordt uitgevoerd. Door het jaarlijks toekennen van een vrijwilligersprijs willen ze blijk geven van hun waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die actief zijn in de gemeente.

Aanmelden
Gedurende een aantal weken hebben inwoners van de gemeente de kans gehad een vrijwilligersorganisatie voor te dragen voor de Vrijwilligersprijs 2013. Uit alle binnengekomen aanmeldingen zijn vier nominaties gekozen. Dat zijn in willekeurige volgorde de Oranjevereniging Burum, RTV NOF, Voetbalvereniging Kollum en de IJsclub Aldwâld tot de genomineerden. Wie van de vier de vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen is nog een verrassing en wordt op de feestelijke bijeenkomst door de wethouder bekend gemaakt.

Feestelijke uitreiking
De feestelijke uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2013 vindt plaats op maandag 10 februari 2014 om 17.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis van Kollumerland c.a.
Alle vrijwilligers uit de gemeente Kollumerland c.a. zijn van harte welkom!


 

Voorleesdagen: Kinderen CBS Op de Hoogte naar de biliotheek

BURUM - Donderdagmiddag kwam de CBS op De Hoogte uit Burum op bezoek bij de  bibliotheek in Kollum tijdens de Nationale Voorleesdagen  voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er werd voorgelezen door Tjitske van der Velde van Bibliotheek Noordoost Fryslân  uit het boek ‘ Ik voel een Voet’ van Maranta Rinck & Martijn van der Linden dat over een schildpad ,olifant,bok, octopus en een vleermuis ging. Dit verhaal zorgde voor een vrolijk voorleesfeest in de bieb.  Na het voorlezen mocht met de ontbrekende puzzelstukjes de olifant  worden afgemaakt. Voor de kinderen was het weer een groot feest.

In totaal zijn het er 70. peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die hier aan dit voorleesfeest meedoen.

Ook is er gedacht aan voorlezen in het Fries. Het Tomke uitdeelboekje is tijdens deze periode gratis in de bibliotheken te krijgen. Het boekje heeft als titel ‘Tomke is weg’. In het boekje staat een voorleesverhaaltje, een opzegliedje en een spelletje. En natuurlijk hele mooie plaatjes van Tomke. Het boekje is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. Tijdens

De Nationale Voorleesdagen wordt het belang van voorlezen nog eens extra benadrukt. Recent onderzoek toont het belang van voorlezen aan jonge kinderen voor hun latere schoolcarrière. De Bibliotheek ondersteunt ouders graag bij het voorlezen, met een uitgebreide collectie fantasierijke prentenboeken bijvoorbeeld. Ook na de Nationale Voorleesdagen!

Bron: RTVNOF


 

 

 

Lutz Jacobi bepleit Monumentenstatus Molen Windlust

BURUM - Tweede Kamerlid Lutz Jacobi van de PvdA gaat haar inzetten om de monumentenstatus te behouden voor de molen Windlust in Burum. Dat zei de politica zaterdag in de Weekend Nieuwsshow op Streekomroep RTV NOF.

Jacobi was in Westergeest vanwege de aftrap van de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen 2014. 

Na de verwoestende brand, paaszondag 2012, werd besloten om niet een nieuwe molen te bouwen, maar de oude molen Windlust uit 1787 te herstellen zoals hij was. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) houdt echter vast aan het standpunt dat er te weinig originele bouwmaterialen over zijn gebleven na de brand om de monumentenstatus voor Windlust te behouden.

Volgens Jacobi is dat onzin en daarom gaat ze zich actief bezig houden met een lobby om te zorgen dat het standpunt van de Rijksdienst veranderd en Burum toch recht heeft op een status en bijdrage in de kosten voor het onderhoud van de karakteristieke molen. ‘Dit moeten we voorelkaar krijgen’, aldus het PvdA Tweede Kamerlid.

 

Beluister ook het geluidsfragment van de RTV NOF Weekend Nieuwsshow met Lutz Jacobi, klik hier


Bron: RTVNOF