Programma PlusBus

Het nieuwe programma van de PlusBus (oktober-november-december) is weer digitaal beschikbaar

klik hier

 


 

 

Big Fun 4 Kids!

Eind oktober start voor de 6e keer beweeggroep
Big Fun 4 Kids!


Op 29 oktober 2013 start voor de 6e keer de beweeggroep Big Fun 4 Kids in het Paramedisch Centrum Kollum, aan de Anjen 2.


Big Fun 4 Kids is een beweegprogramma voor kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar met (ernstig) overgewicht. Overgewicht en obesitas is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De oorzaak is dat we met zijn allen minder zijn gaan bewegen en een eetpatroon hebben ontwikkeld met meer en ongezond eten. De gevolgen van langdurig overgewicht zijn groot en daarmee ook de kosten voor de gezondheidszorg. Overgewicht vergroot het risico op diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker, gewrichtsproblemen enz. Ook gebeurt het vaak dat kinderen gepest worden omdat ze te dik zijn. Al met al vermindert de kwaliteit van leven wanneer iemand last heeft van obesitas.


Het unieke van dit beweegprogramma is dat er sprake is van een multidisciplinaire samenwerking vanuit de eerste lijns gezondheidszorg in Kollum. Onder leiding van een (kinder-) fysiotherapeut van het Paramedisch Centrum Kollum, een diëtist van Diëtisten Friesland en een pedagoog van de GGD Fryslân (onderdeel van Centrum voor jeugd en Gezin Kollumerland) wordt er gewerkt aan een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat een gezamenlijke aanpak de beste kans geeft op blijvend resultaat.
Het programma is intensief en duurt in totaal 6 maanden.
Bij de fysiotherapie wordt met cardio- en fitnessapparatuur twee keer per week aan kracht en conditie gewerkt. Met een betere conditie kan het kind lekker meedoen met gym en spelen en/of sporten met vriendjes. Het kan hierdoor uit
het sociale isolement komen.
De diëtist geeft voedingsvoorlichting aan de kinderen en hun ouders. Alle kinderen krijgen een individueel voedingsadvies op maat. De pedagoog geeft opvoedkundige ondersteuning bij de veranderingen die in het gezin moeten plaatsvinden om een ander leef- en beweegpatroon te ontwikkelen.


De kosten van deelname aan het programma worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Een verwijzing van de (huis)arts is noodzakelijk voor het vergoeden van de fysiotherapeut en de diëtist. De gemeente Kollumerland bekostigt de pedagoog.
Voor opgave en informatie kunt u kontact op nemen met Paramedisch Centrum
Kollum 0511-451400 of een email sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Zoals u weet, is er in ons dorp al langere tijd geen nieuwbouw van woningen gerealiseerd.  Ook voor de toekomst is de kans klein dat er via het ‘ reguliere’  spoor nog woningen bijkomen.  Toch zijn er waarschijnlijk wel (jonge)  mensen die graag in het dorp willen  blijven wonen en een eigen huis (koop of huur) zoeken.  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van woningbouwontwikkeling waarbij een groep particulieren zelf een (aantal) bouwkavel(s) verwerft en als opdrachtgever naar architect en aannemer fungeert. Het voordeel van CPO is dat mensen meer invloed hebben op hun toekomstige woonomgeving en dat er geen ontwikkelaar tussen zit die zijn ontwikkelkosten terug wil verdienen.  Het collectieve initiatief en de uitwerking daarvan blijkt in de praktijk veel financiële voordelen op te leveren. Bovendien kan, in deze tijd van economische terugval, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een middel  zijn om ontwikkelingen van de grond te krijgen, die anders nog lang op zich zouden laten wachten.

Vereniging Dorpsbelangen Burum wil inventariseren of er binnen Burum voldoende belangstelling is om een CPO-groep op te starten. Ook hebben wij contact op genomen met Buro Vijn uit Oenkerk. Dit bureau  is een adviesbureau op het gebied van de ruimtelijke inrichting en heeft ervaring in het begeleiden van het bouwproces vanaf de start tot aan de oplevering.

De provincie Fryslân kent een subsidieregeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Meer informatie kunt u vinden op http://www.fryslan.nl/. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de proceskosten die een CPO-groep maakt om tot realisatie van het woningbouwproject te komen. Op deze wijze kan voor het ontwikkelproces deskundige begeleiding worden ‘ingehuurd’. Een cpo-project bestaat uit nieuwbouw van koopwoningen dan wel een mix van nieuwbouw van koop- en huurwoningen. Het -project bestaat uit ten minste 3 koopwoningen. Ook de verbouw van een bestaand pand (bijvoorbeeld de verbouw van school of kerk tot woningen)  kan tot een cpo-project worden gerekend.

Indien u overweegt zelf een woning te laten bouwen en de mogelijkheden van CPO verder wil verkennen, laat dat ons dan weten. Bij voldoende  belangstelling organiseren wij een informatieavond. Op deze avond zal Buro Vijn meer vertellen over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en kunt u vragen stellen over dit onderwerp.

voorzitter:       Machiel Mulder  (249257)                       leden:   Annet Meindertsma  (06-11320021)

penningm.:     Grietje Kuipers  (249543)                                    Taeke Oostra (249545)

secretaris         Wilma Bakker  (849930)                                    André van der Laan  (249003)

adjunct:            Joke Wagner 

U kunt ook reageren via e-mail: e-mail adres dorpsbelangen Burum: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproepje: "schildertalent" gezocht voor molen Windlust

 Oproepje: "schildertalent" gezocht voor molen Windlust

Het achtkant voor molen Windlust is gearriveerd in Burum.
Dit betekend dat er nu echt iets zichtbaar wordt op de bouwplaats!

Nu is er vanuit de beheerscommissie en de aannemer de vraag of er in Burum
ook vrijwilligers zijn die een handje willen helpen bij het (grond)verven van het houtwerk.

Bent u een beetje handig met de kwast
en wilt u graag uw bijdrage leveren aan het spoedige herstel van onze molen
dan kunt u contact opnemen met Marco Hiemstra, tel. 0594 - 24 99 51 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De verf en het gereedschap wordt geleverd door de aannemer.


 

Onthulling klimaatpositieve lichtmast in Burum

Op vrijdag 27 september 2013 om 16.00 uur onthult wethouder Jelle Boerema, samen met Eerste Kamerlid en president-commissaris van Omrin, mevrouw

Janny Vlietstra, een klimaatpositieve lichtmast in Burum. De mast wordt geplaatst in de tuin van het dorpshuis, bij de jeu-de-boulesbaan.

De lichtmast is gemaakt uit 100% gerecycled kunststof uit de nascheiding van Omrin. Dit bedrijf is in 2009 begonnen met het nascheiden van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval. Samen met de Friese burgers streeft Omrin naar een maximaal hergebruik van grondstoffen. Dat wordt bereikt door een unieke combinatie van bronscheiding (burgers: o.a. glas, papier, textiel en gft-afval) en nascheiding (Omrin: o.a. organisch afval, metalen en kunststoffen).

In Fryslân wordt daardoor 62% van het huishoudelijk afval gerecycled. Voor heel Nederland geldt een gemiddeld percentage van 50%. Van de nagescheiden kunststoffen, inmiddels 30 kilogram per huishouden, worden weer nieuwe producten gemaakt. De klimaatpositieve lichtmast is hiervan een lichtend voorbeeld. Hiermee is de kringloop, van afval naar grondstof tot een nieuw product, gesloten.

De mast is bedacht door advies- en ingenieursbureau Tauw en wordt geproduceerd door
Gampet Products uit Ulft. TRILUX Nieuw Licht levert de verlichtingsarmatuur.

Omrin schenkt alle gemeenten die de kunststoffen op Ecopark De Wierde uit hun huishoudelijk restafval laten nascheiden, in totaal 36, een dergelijke klimaatpositieve lichtmast.