Officiële start herstel korenmolen Windlust Burum

Officiële start herstel korenmolen Windlust Burum

Voorzitter Aren Vroegindewey van Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland  heeft vrijdag 26 april de officiële opdracht gegund aan molenbouwers Kolthof uit Stiens.


Na de ondertekening van de opdracht is het bouwbord onthuld door de heer G. Bremer, oud-moleneigenaar en molenaar van Burum. Met het onthullen van het bouwbord is het startschot gegeven voor het herstel van korenmolen Windlust in Burum.


Het is nu ruim een jaar geleden, die vreselijke Paaszondag van 2012 dat Windlust in brand stond. Een jaar waarin veel bereikt is, waarin achter de schermen zeer hard gewerkt is. En nu komt dan eindelijk het deel dat dingen zichtbaar worden, dat er gebouwd wordt, dat er geschaafd, geschuurd, getimmerd wordt. Dat verbrande balken ontdaan worden van hun houtskolen jas. Dat door hitte verwrongen onderdelen weer recht gesmeed worden.
Het ligt in de bedoeling dat de funderingsmuur eerste hersteld gaat worden.


Het houten achtkant zal grotendeels in de werkplaats van de molenbouwers gemaakt worden. Na de zomervakantie wordt het achtkant naar Burum getransporteerd en op de molenterp geplaatst. Als alles meezit staat er voor de winter een rietgedekte molen in Burum!


In de winterperiode kunnen de molenbouwers het binnenwerk verder gaan hertstellen en in het voorjaar van 2014 zullen de roeden (wieken) geplaatst worden, zodat korenmolen Windlust in de zomer van 2014 weer kan gaan draaien.

 

Voor meer foto's klik hier

 

Vergunning en aannemer molen is er......

Volgens de planning moet er volgend jaar zomer de molen weer op zijn plaats staan. De omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is inmiddels verleend:

Vergunning

Ook is op 26 april jl. aan aannemer Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens de opdracht gegund om Windlust te herstellen:

officiele start herstel Windlust

Verkeersregelaars

In Burum hebben we 20 officieel gecertificeerde evenementen verkeersregelaars, kregen we voorgaande jaren nog een instructie van de politie (Anne van der Heide) om voor 1 evenement het verkeer te regelen. Sinds begin dit jaar zijn ook deze regels gewijzigd en moet iedereen die dit certificaat wil halen dit via een uitleg met examen op de computer doen. Naar aanleiding daarvan krijgt de deelnemer een pasje die voor een jaar geldig is, met dat pasje mogen we overal ingezet worden als verkeersregelaar. Mocht dit in de vorige constructie niet buiten de gemeente, dit mag nu wel. De verkeersregelaars moeten dan bij die organisatie ingeschreven zijn voor het evenement. 

 

v.l.n.r: Sjoerd Haarsma, Machiel Mulder, Jetze Haarsma, Andre de Groot, Jan Zijlstra jr., Germ Triemstra, Wim Oostra, Leo Scheeres en Jan Zijlstra sr.

11 mensen staan niet op de foto

5de skeelertocht Burum

 

Voor de 5e keer heeft de ijsbaanvereniging Burum E.O. naast het winterse schaatsseizoen een skeelertocht georganiseerd voor jong en oud. Er was keuze uit 2 routes en de deelnemers mochten zoveel rondjes rijden als ze wilden. Om 2 uur was de start bij de haven, het zonnetje scheen maar er stond een redelijk harde wind. Er waren toch nog 28 deelnemers, vooral jonge lui uit het dorp die de strijd met de elementen aangingen. De korte route bleef in het dorp. De meeste kinderen deden de lange route  via de oude Friese straatweg, Hesseweg met een stop bij Klaas Noordhuis en via de Beijweg, Wytsmaweg, Keegensterpad en de Keegensterweg weer naar de haven. Niemand ging door de harde wind voor de 2de ronde. Vorige keer via Visvliet gingen er diversen nog wel een of meer rondes maar dat was nu vanwege de harde wind en de voor velen te lange route niet mogelijk. We hopen dat de Wytsmaweg en de Keegensterweg in de nabije toekomst opnieuw worden geasfalteerd zodat we een kortere route kunnen maken en zo de deelnemers meer ronden kunnen rijden. Dit is ook mooier voor de verkeersregelaars die dan wat meer te doen hebben dan deze keer.


Voor meer foto's klik hier.

 

 

Bijeenkomst Senioren en Veiligheid

Leeuwarden, 18 april 2013


Ook  in Kollum organiseren wij de bijeenkomst Senioren en Veiligheid.

U krijgt tips en informatie van de wijkagent om u (nog) veiliger te voelen in uw eigen huis en op straat.

Deze interessante bijeenkomst is tot stand gekomen door een unieke samenwerking met Het Friese Land Voor Leden en Politie Fryslân en bieden wij u kosteloos aan!


U bent van harte welkom!

U kunt zich tot 1 mei opgeven door te bellen met 0900-8864.( dag en nacht bereikbaar).

U kunt zich ook melden voor de PlusBus en gezamenlijk er heen rijden!

 

  • Plaats: Oosterburgstraat 2, 9291 EM in Kollum
  • Datum: Dinsdagmiddag 7 mei  2013
  • Tijd: 13.30 tot 15.00 uur


Namens Het Friese Land Voor Leden,

Alie van der Wal,  Mirjam Aukema en Dirkje Zijlstra

 

Thuiszorg Het Friese Land, Afdeling Cursussen
Tesselschadestraat 29, 8913 HA Leeuwarden
Tel. 0900 - 88 64, www.thfl.nl