Potgrond- en vioolactie gemist?

Ondanks het niet koude weer is de potgrond- en vioolactie afgelopen zaterdag 9 maart 2013 geslaagd. De verkopers zijn bij iedereen aan de deur geweest en de meeste potgrond en viooltjes zijn verkocht.

Helaas was niet iedereen was thuis. Heeft u de actie gemist en wilt u toch nog een zak potgrond en/of viooltjes, neem dan contact op met Jetze Haarsma (0594-249384 of 06-10557943) of Wilma Bakker (0594-849930).

 

 

PlusBus officieel in gebruik

Vandaag (11 maart 2013) is de Plusbus officieel van start gegaan. Wethouder Maasbommel heeft de sleutel overhandigd aan een van de vrijwilligers.

Lees meer...

Klussen bij Dorpshuis Toutenburg

BURUM - Zaterdag 9 maart gingen er om 8 uur ’s morgens maar liefst 11 man aan het werk bij dorpshuis Toutenburg te Burum voor NL-Doet.

Er werd verlichting aangelegd in het tuingereedschaphok en er werden nieuwe bloembakken geplaatst, die ook weer dienden te worden beplant en de oude gymbanken werden opnieuw in de verf gezet.

De vrijwilligers Gerard Hoekstra, Piet Miske, Andre de Groot, Machiel Mulder, Germ Triemstra, Harke Slagter, Marco Hiemstra, Kees Eilander, Theo ter Veer, Folkert van der Veen en Renze Poortinga pakten diverse klusjes aan. In Burum lopen er meerdere projecten van NL-Doet. Het vrijwilligersteam van het dorpshuis begon daarom een week eerder dan gebruikelijk. Volgende week wordt er geklust bij haven De Dwinger en de school, OBS  Op de Hoogte.

 

Bron: Radionof.nl (inclusief foto's)

Plusbus van Start in Kollumerland

Kollum - Op maandag 11 maart 2013, ’s middags om twee uur, geeft wethouder Paul Maasbommel bij het gemeentehuis te Kollum op ludieke wijze het startschot van het project PlusBus Kollumerland. PlusBus Kollumerland heeft als doel personen van 55 jaar en ouder te stimuleren elkaar te ontmoeten door activiteiten te doen.

Het project PlusBus Kollumerland is een initiatief van de gemeente Kollumerland c.a. in samenwerking met welzijnsorganisatie Timpaan Welzijn en het Nationaal Ouderenfonds. Door inwoners op deze wijze met elkaar in contact te brengen wordt een bijdrage geleverd aan hun welzijn en aan de leefbaarheid op het platteland.

Iedere maand wordt een programma aangeboden met uitstapjes en bepaalde diensten. De PlusBus Kollumerland brengt de deelnemers tegen een geringe vergoeding naar bijvoorbeeld de bibliotheek in Kollum of naar de supermarkten om boodschappen te doen, met aansluitend ‘ergens koffie drinken’. Er kunnen ook tentoonstellingen worden bezocht of een rondrit worden gemaakt. De deelnemers mogen ook zelf ideeën aandragen.

Het project PlusBus Kollumerland wordt gecoördineerd door een medewerker van Timpaan Welzijn en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligers stellen onder meer het activiteitenprogramma samen, rijden op de bus en doen de planning van de ritten. PlusBus Kollumerland verzorgt geen individueel vervoer. Dat regelen de inwoners zelf of daar is eventueel het Wmo-taxivervoer voor!
Voor meer informatie wordt verwezen naar www.vrijwilligerskollumerland.nl

Dakbrand snel geblust

BURUM - Maandagmiddag 25 februari om 13:54 uur werden de blusgroepen van Grijpskerk en Dokkum gealarmeerd voor een dakbrand van een woning aan de Bionsmastraat in Burum. Bij aankomst bleek het te gaan om een schoorsteenbrand wat was overgeslagen naar het dak. Rond om de schoorsteen was onder de pannen enige rook zichtbaar. Door het dakbeschot van binnenuit te slopen kon al snel de brandhaard worden ontdekt.

Met slechts weinig water kon het smeulende hout worden geblust. Nadat de hoogwerker van het korps Dokkum in stelling was gebracht kon ook van de buitenkant controle worden gedaan. Onder de dakpannen bleek verder van brand geen sprake meer. De schade aan de woning bleef zeer beperkt.

Bron: Radionof.nl (inclusief foto's)