Derde editie Koningsspelen voor basisscholen in NO hoek

BURUM, MUNNEKEZIJL EN KOLLUMERPOMP - Onder het genot van een heerlijk voorjaarszonnetje, maar nog wel wat fris, organiseerde SV De Lauwers vrijdag 21 april de Koningsspelen 2017 voor de 184 leerlingen van de basisscholen uit Burum, Munnekezijl en Kollumerpomp.

Om tien over negen werden de Koningsspelen geopend door wethouder Boerema van de gemeente Kollumerland ca. Na een welkomstwoord opende hij de Koningsspelen 2017 door middel van een schot door het gat in het schietkleed. Vooraf werd de wethouder op de hoogte gesteld van de te verrichte handelingen. Hierop werd door wethouder Boerema positief gereageerd. ‘Fijn dat de openingshandeling is afgestemd op de sportieve kwaliteiten van de wethouder’ merkte hij op. Nadat Boerema gemakkelijk wist te scoren, konden de spelletjes starten.

Bij SV De Lauwers staat voetbal en korfbal centraal en dat was deze ochtend goed te zien. De jongste kinderen deden spelletjes die in het teken stonden van voetbal en korfbal. De grotere kinderen speelden 4 tegen 4 korfbal en voetbal. Tussen deze spelletjes door konden de kinderen zich uitleven op een springkussen en een grote hindernisbaan.

Voor de groepen 5 t/m 8 was er tevens een S.V. De Lauwers quiz bedacht. Om 12.00 uur werden de Koningsspelen afgesloten en mochten alle kinderen een, speciaal voor SV De Lauwers gemaakte, ‘Koningsspelen-vaantje’ in ontvangst nemen. Tot slot willen ze alle kinderen en de ruim 50 vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de koningsspelen.

Organisatie Koningsspelen: Korien Boerema, Marieke van Straten, Roel de Haan en Merwin Kingma.

Bron: RTV NOF

© Foto's: eigen foto's

meer foto's zien? Ga naar: https://photos.google.com/share/AF1QipNXl6ivud2JkhLrmBrpayRqg4zqeDYxxt1p13StvUX_CDdtSMFhQ6kQcCC6H_LC0Q?key=b0dvbUxLV3NmaUxwQ0F2T1g5M1VUNFZaZ3Ywem93

 

Prachtig optreden amusementskoor "Haven in Zicht"

TERNAARD - Op dinsdagmiddag 20 april verzorgde het Amusementskoor “Haven in Zicht” uit Burum, een optreden in “De Spiker” te Ternaard. De naam De Spiker komt oorspronkelijk van een kasteel dat vroeger in Ternaard heeft gestaan. Het koor werd begeleid op  de accordeon door Joze Boon en Truida van Santen.

Het was een fantastisch optreden voor de aanwezigen en het koor. Een extra glans aan het optreden gaf het meespelen van Jelle van Sinderen, een inwoner van De Spiker, op zijn accordeon. Uit het hoofd speelde de 94 jarige alle meezingers mee en genoot zienderogen.

Later bleek dat een van de koorleden zijn carrière bij de firma van Sinderen in Holwerd was begonnen. Als jongste bediende mocht hij op de fiets bij de inwoners van Holwerd en omgeving langs om een wasmachine te brengen die men dan voor een paar uur kon huren. Het koor zong diverse liederen, zoals “Sofietje”, Droomland, Que sera sera en “Fannacht hie ik in frjemde dream”. Mieke Baars las een gedicht voor en de bewoners stelden ook dit zeer op prijs.

Na de pauze werd volop meegezongen en aan het eind volgde een hartelijk applaus en de uitnodiging om in de toekomst nogmaals een optreden te verzorgen. “Als de nieuwe “Spiker” er komt krijgen jullie als eerste een uitnodiging, was de belofte die werd gedaan.” Het was een geweldige middag voor zowel het koor als de toehoorders.

Deze muzikale middag werd mede mogelijk gemaakt door Assurantiekantoor Hoekstra uit Kollum en Foto Karin uit Kollum. Het Amusementskoor is bezig met het verzorgen van een muzikale middag voor verzorgingshuizen in de regio Noard-East Fryslân. Dit tegen een gereduceerde prijs omdat de ouderen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen. Het volgende en laatste optreden voor de vakantie, wordt gehouden in Kollum, in Meckama, op 11 mei om 15.00 uur.

Bron: RTVNOF

© foto's: Geerd Dijkstra

Molens in regio uit voorzorg stilgezet

BURUM - Op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) zijn deze week zeven Friese molens stilgezet. Er zou een constructieprobleem zijn met de wieken. In onze regio gaat het om molen Windlust in Burum en De Olifant in Burdaard en de Wijnzermolen in Wyns.

Bij twee molens buiten onze provincie met vergelijkbare ‘deelbare roeden’, waarop de wieken gemonteerd zijn, zijn onlangs bouten afgebroken. De gevolgen kunnen levensgevaarlijk zijn. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hoopt halverwege volgende maand te weten hoe het probleem moet worden opgelost. Tot die tijd blijven de molens uit voorzorg stilstaan.

Bron: RTVNOF

© Foto: Sake Beerstra

 

teletekst d.d. 15-4-20117:

NOS Teletekst 110 
======================================================
  Tientallen molens uit voorzorg stil 
                    
======================================================
 Tientallen molens in Nederland zijn 
 stilgezet omdat het risico bestaat dat 
 er bouten losraken.Bij twee molens,in 
 Schiedam en Haastrecht,is dat gebeurd. 
 "We waren er op tijd bij",zegt de   
 vereniging De Hollandsche Molen.    
                    
 Om te voorkomen dat wieken losschieten 
 zijn alle molens met deelbare     
 molenroeden stilgezet.In bijna elke  
 provincie staat er wel een;vier procent
 van de molens heeft deze constructie. 
 De wieken zijn gemaakt van twee stalen 
 stukken.Bouten die zijn gebruikt,zijn 
 niet altijd bestand tegen de belasting.
                    
 Een gevlucht (wiekenkruis) kost 50.000 
 tot 75.000 euro,zegt de vereniging.  
=======================================================
 volgende nieuws weer&verkeer sport 

Scooby-Doo en NL-Doet

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart waren weer de traditionele NL-doet dagen in Nederland.

Op vrijdag was de jeugd van Scooby-Doo in de weer om het dorp schoon te maken.

Zo kreeg het bushokje een grote schoonmaakbeurt. Alle tieners bedankt voor jullie inzet.

 

NL_Doet_maart_016.JPG

NL_Doet_maart_010.JPG

NL_Doet_maart_021.JPG

eigen foto's

 

Ook bij het dorpshuis werd hard gewerkt. Foto's hiervan zijn via RTVNOF te bekijken.

link: RTVNOF

__________________________________________________________________________________________________________________________

Douwe Beimin in Burum: over armoede onder jongeren

Op initiatief van PvdA Kollumerland en Achtkarspelen komen Douwe Beimin en Selma de Boer op zaterdag 11 maart om 16.00 in het dorpshuis van Burum vertellen over een nieuwe stichting die zich richt op armoedebestrijding onder jongeren. Iedereen is van harte welkom.

Een verborgen probleem lijkt het wel. Jongeren die in grote problemen verkeren. In alle Fryske gemeente zijn ze; jongeren die ooit een ‘verkeerde afslag’ hebben genomen en nu met de gebakken peren zitten.Van de 35.000 MBO leerlingen in Fryslân vindt 20% (7.200) dat ze financiële problemen hebben. Van de 91.000 jongeren tussen de 16 en 26 jaar gaat 20% niet naar de tandarts (18.000) en van diezelfde 91.000 jongeren is 5.4% (3.700) zorgwekkend buiten beeld (zij volgen geen onderwijs, hebben geen werk, staan niet ingeschreven als werkzoekende en hebben geen uitkering).

Een nieuwe stichting die één dezer dagen in Leeuwarden wordt opgericht trekt zich het lot van deze jongeren aan. De jongeren (tussen de 16 en 26 jaar) die bij de stichting terecht komen worden geholpen, door belemmeringen op een positieve toekomst weg te nemen. Dat kan op verschillende manieren zoals het oplossen van schulden, naar de tandarts voor gebitsrenovatie, weer naar school en het betalen van de kosten daarvan enz. De stichting is een initiatief van enkele jongeren die weten wat er onder deze jongeren leeft. Het geld dat deze stichting nodig heeft komt niet uit subsidies maar van particuliere donaties. Daardoor is de stichting vrij om het geld te besteden zoals zij goeddunkt en wordt ze niet belemmerd door allerhande subsidievoorwaarden.

Douwe Beimin is bekend met het werken met jongeren, achterstandswijken en armoede problematiek. Selma de Boer heeft met haar 23 jaar al ruime ervaring met eerder genoemde problemen en heeft nu de weg omhoog weer heeft gevonden. Deze bijeenkomst wordt tevens ondersteunt door Lutz Jacobi en gespreksleider is Marco Keizer nummer 71 op de lijst van de PvdA voor de Tweede-Kamerverkiezingen.

Sjoerd Keizer, Fractievoorzitter PvdA Kollumerland c.a


Bron: RTVNOF