WAT WEET U VAN BURUM

Wat houdt de Tresoar Stoomcursus in?                                                           

In een tijdsbestek van anderhalf uur presenteert het Tresoar-team een luchtig programma met vijf onderdelen:

Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland.

Een kort verhaal over de geschiedenis van uw dorp en streek.

Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief.

Een verwijzing naar de collecties van Tresoar.

Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek

kunnen testen.

                                                                                                                                                                                                                      

Na afloop van de cursus krijgt iedereen het Certificaat:

Klaar voor KH2018/BC 2018.

Een mooie promotie voor ons dorp.

Noteer alvast de datum van deze stoomcursus in uw agenda:

Donderdag 2 februari 2017

   19:30 in Dorpshuis Toutenburg.

Entree is gratis

De koffie staat klaar. We hopen dat jullie allemaal komen.

             Team BC 2018: Renze, Ruurdtsje en Piet.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tutuhatunewa overleden

Molukse leider Frans Tutuhatunewa overleden

Oud-president Frans Tutuhatunewa van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt door de Zuid-Molukse regering in ballingschap, die zich vanuit Nederland inzet voor zelfbeschikking van het Molukse volk.

De arts Tutuhatunewa werd in 1993 RMS-president en bleef dat tot 2010. Volgens zijn opvolger, John Wattilete, is het Zuid-Molukse volk Tutuhatunewa zeer erkentelijk. "Gedurende zijn presidentschap heeft hij zich een belangrijk bewaker en hoeder getoond van de RMS."

De Republik Maluku Selatan (RMS) werd in 1950 uitgeroepen op het Indonesische eiland Ambon, kort nadat Indonesië onafhankelijk was geworden van Nederland. Jarenlang voerde de RMS in Indonesië een guerrillastrijd voor een onafhankelijke Molukse staat. Sinds de executie van RMS-president Soumokil in 1966 resideert de regering in Nederland. 

Kaping

Tutuhatunewa was in de jaren 70 minister in de RMS-regering van Joop Manusama toen radicale Molukse jongeren in Drenthe treinen kaapten bij Wijster en De Punt en op een basisschool in Bovensmilde scholieren gijzelden. Hij bemiddelde bij die kwesties. 

In 1980 werd besloten dat Tutuhatunewa op termijn Manusama zou opvolgen als president, maar dat duurde uiteindelijk tot 1993. Hij was de laatste RMS-president die op Ambon is geboren: zijn opvolger Wattilete is geboren in Bemmel.

Bron: NOS.nl

Bijeenkomst 5 oktober in dorpshuis

NOORDOOST- FRIESLAND - Op woensdag 28 september vanaf 19:30 uur vinden de

eerste meedenksessies over de herindeling van de gemeenten Dongeradeel,

Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. plaats. Tijdens de meedenksessies gaan

de drie gemeenten met hun inwoners in gesprek over de nieuwe gemeente. Wat

verwachten inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van

dienstverlening of voorzieningen? Waar maken zij zich zorgen over of hebben

zij juist goede ideeën? Deze vragen staan centraal tijdens de

meedenksessies.

Hoewel de drie gemeenten pas in 2019 gaan herindelen, moeten nu de

fundamenten worden gelegd. Om in 2019 samen te kunnen gaan, moeten de

gemeenten namelijk al op korte termijn een herindelingsontwerp opstellen.

Dit document vormt de basis voor het herindelingsadvies, waarmee de

gemeenten officieel toestemming voor herindeling vragen bij de Provincie en

de Tweede en Eerste Kamer. De visie op de nieuwe gemeente en hoe die gaat

werken is een belangrijk onderdeel van het herindelingsadvies. Input van de

mienskip is daarbij cruciaal.

Bearn Bilker, voorzitter van de Stuurgroep Herindeling roept inwoners van de

drie gemeenten op om ideeën voor de nieuwe gemeente naar voren te brengen

tijdens één van de meedenksessies: “Ek al duorret it noch wol eefkes, no

wurde wol de fûneminten foar de nije gemeente lein. We fine it dêrom tige

wichtich dat minsken mei ús meitinke.”

Op 5 oktober in Burum en 12 oktober in Kollum.

Sponsorloop basisschool "op de hoogte"

 CBS 't Oegh

 

Op dinsdagmorgen 27 september a.s.wordt er op de basisschool " Op de Hoogte" een Sponsorloop gehouden t.b.v. KNGF geleidehonden.

Deze loop is rondom de school en duurt van 10.15 uur tot 11.00 uur.

De leerlingen  van de school hopen zoveel mogelijk rondjes te lopen voor dit goede doel.

Iedereen is van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen; ouders, dorpsbewoners, en andere belangstellenden. 

Er is koffie en koek te koop. De opbrengst hiervan gaat ook naar dit goede doel.

Komt Allen! 

Tijdens de loop is autoverkeer in de buurt van de school niet mogelijk.

Team CBS " Op de Hoogte".

______________________________________________________________________________________________

BC2018 doet mee aan sponsoractie

  BC2018 doet mee aan de sponsoractie van kabelnoord  Goed Foarelkoar Kabelnoord

 

Goed Foarelkoar is de sponsoractie van Kabelnoord. Hier maken lokale projecten kans op sponsorgeld. Jij bepaalt wie in aanmerking komt!

Stem vanaf 1 september 2016 op jouw favoriete project!

Het project met de meeste stemmen, los van de categorie, krijgt € 2500,- sponsorgeld. Daarnaast is er 3x € 1500,- beschikbaar en verdeelt de jury van Kabelnoord ook € 2000,-.

BC2018 heeft haar project ook ingediend en deze is geaccepteerd. Vanaf 1 september kan er gestemd worden op ons project. We hopen dat heel Burum zijn stem uitbrengt.

informatie over ons project: klik hier

om je stem uit te brengen klik hier (vanaf 1 september.)

Namens BC2018 alvast hartelijk dank.

Piet, Renze en Ruurdtsje.

 _____________________________________________________________________________________